• 021-76220388
 • kavoshmo.bs@gmail.com
 • تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165 - ساختمان فناوران - ط اول- واحد 105

به روز نگاه داشتن طرح توجیهی

بازبینی و تشخیص اصلاحات لازم

اگر طرح توجیهی شما موفق بود باید آنرا مرتباً به روز درآورید. تغییراتی که به اصلاح نیاز دارند به سه موضوع مربوط می شوند: تغییر در شرکت، تغییر ناشی از

تغییرات فن آوري و مشتري. بی توجهی به این تغییرات سود شما را کاهش می دهد.

اجراء و اعمال تغییرات

شما باید به عنوان مالک باید از تغییرات صنعت، بازار و جامعه آگاه باشید. ابتدا اصلاحات موردنیاز را مشخص کنید. باید طرح خود را با تغییرات فوق مقایسه

کنید. می توانید از همکاران خود کمک بگیرید. البته قضاوت در مورد اطلاحات موردنیاز با شما است. ممکن است اشتباهی بکنید اما با کسب تجربه درصد

تصمیمات درست شما افزایش یافته و سود بیشتري بدست خواهید آورد.

پیش بینی مسائل

بکوشید مسائل احتمالی را قبل از بروز پیش بینی کنید. مثلاً ممکن است با هزینه هایی بیش از مقدار پیش بینی شده مواجه شوید. سپس کاهش شدیدي رادر

فروش خود تجربه خواهید کرد. این دو عامل همزمان رخ می دهند و اگر براي مواجهه با آنها آماگی نداشته باشید براي شما مشکل ساز می شوند. همچنین

وقتی همه چیز خوب است مراقب باشید. افزایش سود موقتی است محصول یا خدماتی که امسال مشتري زیادي دارد سال آینده اینطور نخواهد بود. باید به

تهیه بودجه هاي مختلف مبتنی بر مشکلات فکر کنید. آگاهی از تغییرات صنعت و اصلاح کسب وکار بر طبق این تغییرات براي شما مفید و ثمربخش خواهد

بود.

لایک : 5
 • ارتباط با ما

  • موبایل: 09904260060
  • تلفن: 76220388-021
  • تلفکس: 76220590-021
  • ایمیل: kavoshmo.bs@gmail.com
  • آدرس پستی: تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165- ساختمان فناوران- ط 1- واحد 105