• 021-76220388
 • kavoshmo.bs@gmail.com
 • تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165 - ساختمان فناوران - ط اول- واحد 105

چگونه یک طرح توجیهی بنویسیم؟

اساسا دو هدف اصلی در نوشتن طرح تجاري وجود دارد. هدف اول و مهمتر آنست که از این طرح در طول عمر کسب وکار خود به عنوان راهنما

استفاده کنید. این طرح ، نمونه والگوي کسب وکار شما خواهد بود و براي نگاه داشتن شما در مسیر درست بکار می رود. طرح شما براي آنکه داراي ارزش

باشد باید با زمان پیش رود. اگر شم ا طرح تجاري تهیه نمایید که از زمان جلوتر است از بسیاري از مشکلات و ناکامی ها پرهیز کرده و آنها را حذف خواهید

کرد .

دوم آنکه اگر بدنبال دریافت وام هستید یا قصد استقراض دارید طرح تجاري موردنیاز است . این طرح ،اطلاعات مفصلی در مورد تمامی جنبه هاي عملیات

گذشته و فعلی شرکت را در اختیار وام دهنده قرار می دهد و پیش بینی هاي آتی را نیز عرضه می کند.

متن طرح تجاري باید دقیق بوده و بیشترین میزان اطلاعات ممکن را در بر داشته باشد. این امر به نظر متناقض می آید اما می توانید این مسئله غامض را با

استفاده از روش واژگان کلیدي حل کنید. کلید واژه هاي زیر را روي کارتی بنویسید و آن را به هنگام نوشتن در مقابل خود قرار دهید.

چه کسی ، چه چیزي، کجا، چه موقع ، چرا، چگونه ،چقدر

طرح تجاري هیچ محدودیتی از نظرحجم یا تعداد صفحات ندارد. بطور متوسط طرح تجاري در 30 تا 40 صفحه تهیه می شود . طرح را به بخش هاي مختلف

تقسیم کنید. درمورد کارهایی که باید صورت بگیرند زمانهاي شروع و ختم هر کار را تعیین کنید. نوشتن طرح تجاري موثر به نظم ، صرف وقت و نگارش نیاز

دارد.

با تهیۀ فهرست اسناد به هنگام نوشتن متن در زمان صرفه جویی می کنید. مثلاً چنانچه هنگام نوشتن در مورد ساختار قانونی و حقوقی کسب وکار خود

متوجه شدید که به نسخه اي از توافق نامۀ همکاري نیاز دارید، این توافق نامه را در فهرست اسناد اضافه نمائید. به هنگام تکمیل هر بخش از طرح تجاري

فهرستی نیز از اسناد مورد نیاز تهیه کنید.

با به خاطر داشتن این مطالب می توانید تهیه طرح تجاري خود را آغاز کنید. با مطالعه این مطلب تصویري از روند تهیه طرح تجاري بدست خواهید آورید.

خلاصه مدیریتی که تشریح کننده رنوس اهداف و دیدگاه هاي شما باشد :

اولین بخشی که باید در طرح خود بیاورید خلاصه مدیریتی نام دارد. خلاصه مدیریتی استراتژي کسب و کار شما را معرفی می نماید و مطمئنا مهمترین

بخش براي مدیران و موسسات اعتباري است. توجه داشته باشید که اکثر مدیرانی که قرار است به به جریان افتادن پرونده طرح شما براي دریافت کمک و

حمایت مالی تایید کنند همیشه دچار مشکل کمبود وقت هستند و از این رو نباید انتظار داشته باشید که با دقت کامل براي خواندن طرح شما که در

چندین صفحه تهیه شده وقت بگذارند.

براي اینکه بتوانید در عرض چند دقیقه اهداف و اولویت ها و برنامه هاي خود را براي آنها بازگو کنید باید مطالب کل طرح را به صورت اجمالی و قانع کننده

همراه با اعداد و ارقام پیشنهادي در صفحات محدودي به صورت تایپ شده در اختیار آنها قرار دهید. اگر شما نتوانید در دو, سه صفحه مسئول رسیدگی به

برنامه کسب و کار خود را قانع کنید که طرح کسب و کارتان قابل اطمینان و ارزشمند براي سرمایه گذاري است مطمئن باشید که جلسه را دست خالی ترك

خواهید کرد.

همچنین این خلاصه به عنوان یک ابزار ارتباطی براي کارمندان و مشتریان بالقوه شما که نیاز دارند از ذهنیات و اندیشه شما آگاه شوند داراي اهمیت زیادي

است.

شرح مختصري از چگونگی آغاز به کار شرکت :

به صورت واضح اساس شکل گیري و آغاز به کار شرکت را شرح دهید و نحوه رسیدن به ایده و شروع این کسب و کار را توسط خود و یا همراه با شرکایتان را

بیان نمایید. در این قسمت باید سعی کنید از نکته ها و اصولی که موسسه اعتباري طرف شما بر آن تاکید دارد استفاده کنید و دغدغه هاي خود را با چالش

هاي آنها همسان سازید. به عنوان نمونه اگر با یک بانک یا شرکت که اولویت را بر صادرات و واردات گذاشته براي فعالیت هاي تولیدي وارد مذاکره نشوید یا

اگر به این کار دست زدید از ظرفیتهاي طرح خود براي امر صادرات و واردات سخن بگویید.

اهداف شرکت شما :

در چند پاراگرف اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را براي شرکت تشریح کنید. بیان کنید که طبق برنامه ریزي هاي خود در چه مدت زمانی به این

اهداف دست خواهید یافت؟ در بازاري که براي کسب و کار خود در نظر گرفته اید مشتریان شما چه کسانی خواهند بود و بر کدام بخش از بازار تمرکز

خواهید کرد و هدف از این انتخاب ها را بیان کنید.

سوابق گروه مدیریتی :

بخش مدیریت باید شامل اطلاعات شخصی و کاري اعضا باشد و همچنین اطلاعاتی نسبت به سوابق کاري و مسئولیتهاي مرتبط آنها را در اختیار بگذارد. این

اطلاعات باید نمایانگر دانش و تجربیات علمی و عملی گروهی باشد که شما براي پیاده سازي طرح خود انتخاب کرده اید. این بخش می تواند تا حدود زیادي

خیال سرمایه گذاران طرح شما را از توانمندي شما براي اجراي طرح راحت کند.

خدمات یا محصولاتی که در طرح شما پیشنهاد شده :

نکته اي که در این بخش مورد توجه قرار می گیرد تفاوت ها و مزیت هایی است که کالاها و خدمات شما با سایر محصولات بازار دارد. در این بخش باید به

صورت دقیق کالاها و یا خدماتی را که پس از اجراي موفق طرح قابل ارائه هستند را معرفی و با محصولات مشابه بازار داخل و بین الملل مقایسه نمایید و

علل برتري طرح خود را در مقایسه با آنها از نظر کمی و کیفی بیان کنید.

کشش بازار براي کالاها و خدمات شما :

به خاطر داشته باشید که شما مجبور هستید تا موسسات اعتباري, کارمندان و دیگر افراد موثر و فعال در بازار مورد نظر خود را براي حمایت، همکاري، خرید

و سرمایه گذاري متقاعد سازید. شما براي این بخش نیازمند انجام تحقیقات گسترده اي هستید.

اگر کسب و کار مورد نظر شما در محیط وب شکل خواهد گرفت یا هم در اینترنت و هم در محیط فیزیکی قابل پیاده سازي است باید کشش بازار منطقه اي

و بین اللملی را براي طرح مورد نظر خود تعیین کنید.

استراتژي بازاریابی :

چگونه می خواهید شروع فعالیت خود را به دنیا اعلام کنید. آیا تبلیغات کاغذي، تلویزیونی یا اینترنتی و یا هر سه را انتخاب می کنید؟آیا از ابزارهاي بازاریابی برخط مثل سرویس هاي هايhttp://www.bCentral.com

استفاده می کنید تا سایت خود را در موتور هاي جستجو و سایر سایت ها قرار دهید.

همچنین شما نیازمند محاسبه و آماده کردن میزان هزینه هاي تبلیغاتی و بازایابی هستید.

دورنماي اقتصادي سه الی پنج ساله :

این بخش باید شامل خلاصه اي از پیش بینی هاي مالی شما باشد که در قالب اعداد و ارقام نحوه دست یابی شما را به دورنماي مفروضتان را بیان نماید.

بایستی اطلاعات مربوط به میزان درآمد ها و هزینه هاي مربوط به هر یک از دوره هاي زمانی را بیان نمایید. یکی دیگر از مواردي که باید در این قسمت

مورد اشاره قرار دهید مقدار پولی است که تمایل دارید از موسسه اعتباري مورد نظر خود دریافت نمایید تا بوسیله آن هزینه هاي اولیه هاي مربوط به شروع

کار خود را تامین کنید.تکمیل درست، کامل و شفاف این بخش حساس ترین بخش از طرح شماست و می تواند موفقیت یا شکست طرح شما را تضمین

نماید.

نحوه تنظیم و ارائه طرح کسب و کار :

مسائلی وجود دارد که در بهتر شدن برنامه کسب و کارشما اثر گذارند و بهتر است در نوشتن طرحتان به آن ها توجه کنید.

:: جلد و شیرازه بندي طرح تجاري باید مناسب باشد. به یاد داشته باشید که برداشت اولیه افراد از شما از طریق طرح تجاري ایجاد می شود. جلسه گزارش

باید شامل موضوعاتی از قبیل؛ نام قانونی کسب و کار، نشان یا علامت شرکت، نشانی، شماره تلفن، دورنگار، نشانی پست الکترونیک، سایر راه هاي تماس در

صورت موجود بودن، ذکر ضرورت و محرمانه بودن طرح.

:: طرح باید عاري از هر گونه اشتباه تایپی و دستور زبانی باشد. نوع قلم به کار رفته باید ساده و خوانا باشد.

:: در ابتداي طرح، فهرست بیاورید تا افراد بتوانند هر بخش دلخواه را به سرعت پیدا کرده و بررسی نمایند.

:: گزارش را بر روي کاغذ با کیفیت خوب و به صورت یک رو تحریر نمایید.

:: حاشیه هاي مناسبی را انتخاب کنید. این موضوع براي آنکه خواننده بتواند سؤالات یا پیشنهاداتی را بنویسد مفید می باشد.

:: اگر کسب و کار مورد نظر شما عبارات ویژه و یا عباراتی که از حرف اول واژه هاي یک گروه کلمات مانند (گروه آموزشی جو کار) گاج ساخته می شود، بهتر

است از این عبارات کمتر استفاده کنید و یا سعی کنید آن را بیشتر توضیح دهید.

:: صفحات را شماره گذاري کنید و آن را به فهرست مندرجات تطبیق دهید.

:: طرح را کوتاه و فشرده تهیه نمایید و از ارائه اطّلاعات غیر مرتبط و فرعی اجتناب کنید. جزئیات لازم را می توانید در صورت ضرورت به صورت ضمائم ارائه

نمایید.

:: نمونه هاي آگهی ها، موضوعات مربوط به بازاریابی و سایر اطّلاعات و منابع و مآخذ اطّلاعات که به ارائه بهتر مطالب کمک می کنند را می توانید در ضمائم

ارائه کنید.

:: گزارش را به صورتی صحافی کنید که هنگام باز کردن، صفحات به راحتی و به صورت صاف و هموار در مقابل یکدیگر قرار گیرند.

:: در هزینه صحافی گزارش زیاده روي نکنید. گزارشی که به جلد آن توجه زیادي شود ولی از محتواي لازم برخوردار نباشد بیشتر شک و تردید خواننده را بر

می انگیزد.

:: همیشه واقعیت ها را ذکر کنید و از دروغ به پرهیزید.

هنگام ارائه طرح به نکات زیر نیز توجه کنید :

:: با حرارت و احساس، طرح خود را به مخاطب ارائه دهید ولی در بروز احساسات زیاده روي نکنید.

:: مخاطبان طرح خود را بشناسید و مطابق با خواسته آن ها ارائه کنید.

:: نخست سرفصل مطالب عمده را عنوان کنید و جزئیات را براي بعد بگذارید.

:: ارائه شما باید ساده و قابل فهم باشد. روي دو تا سه موضوع اصلی تمرکز کنید و از ذکر جزئیات فنی به پرهیزید.

:: از وسایل شنیداري و دیداري بهره بگیرید.

:: ارایه را با ذکر مجدد نقاط قوت پایان دهید.

:: خود را براي پاسخگویی به پرسش هاي احتمالی سرمایه گذاران آماده کنید.

:: به طور دقیق و روشن معامله پیشنهادي را مشخص کنید.

:: سفارش هاي نقدي را قبل از ارائه طرح انجام دهید، حتی اگر ارائه طرحتان به تعویق افتد.

:: از جملات مبهم، سر بسته و مسائل واهی دوري کنید.

:: مشکلات و مسائل بالقوه کار را آشکار و درباره آن ها بحث کنید.

لایک : 10
 • ارتباط با ما

  • موبایل: 09904260060
  • تلفن: 76220388-021
  • تلفکس: 76220590-021
  • ایمیل: kavoshmo.bs@gmail.com
  • آدرس پستی: تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165- ساختمان فناوران- ط 1- واحد 105